Macallan Enigma

Brand:MACALLAN

7.400.000

Rượu Macallan Enigma là chai rượu nằm trong bộ sưu tầm 4 chai rượu, đó bao gồm là Macallan Quest , Macallan Lumina, Macallan Tera. Chai này được đánh giá khá nhất trong bộ sưu tầm về chất lượng và hình thức .

    Đặt hàng nhanh