Macallan Terra

Brand:MACALLAN

5.200.000

Rượu Macallan Terra là chai rượu nằm trong bộ sưu tầm đặc biệt 4 chai rượu không để năm rượu nhưng được sản xuất với phương pháp đặc biệt để làm ra được chai rượu ngon nhất.

    Đặt hàng nhanh