Macallan 18 Năm Double Cask

Brand:MACALLAN

9.300.000

Rượu Macallan 18 năm Double Cask, nằm trong series “The Macallan Double Cask”, bao gồm  Double Gold, Double 12Yo, Double 15YoDouble 18Yo được ra mắt lần đầu vào năm 2018. Rượu Macallan 18 năm Double Cask trưởng thành trong hai loại thùng: Châu Âu và Mỹ Sherry Oloroso, chính thức giới thiệu ra thị trường từ tháng 08/2020.

    Đặt hàng nhanh