Johnnie Walker XR 19 Năm Hộp Quà Tết 2024

Liên Hệ

Rượu Johnnie Walker XR 19 Năm Hộp Quà Tết 2024 Giáp Thìn. Bao gồm chai rượu John Walker & Sons XR 19 Year Old, ly rock, hộp và túi xách phiên bản phát hành cho năm Tết 2024. John Walker & Sons XR 19 vinh danh ngài Alexander Walker Đệ Nhị được trao tặng tước hiệu Hiệp Sĩ. Alexander Walker Đệ Nhị cũng trở thành một bậc thầy về pha chế. Đến năm 1920, ông vinh dự được Vua Kinh George Đệ Ngũ trao tặng tước hiệu “Hiệp Sĩ” để tưởng thưởng cho những đóng góp tận tụy của Ông dành cho đất nước

Đặt hàng nhanh