Johnnie Walker Blue Label

3.450.000

Rượu Johnnie Walker Blue Label là một trong những thương hiệu rượu whisky nổi tiếng nhất thế giới. Johnnie Walker Blue Label được sản xuất từ những loại whisky từ các khu vực nổi tiếng của Scotland như Speyside, Highlands và Islay. Nó được làm từ những loại whisky có tuổi từ 10 đến 30 năm.

    Đặt hàng nhanh