Talisker 8 năm – Special Release 2021

Brand:TALISKER

3.500.000

Rượu Talisker 8 năm – Special Release 2021, rượu chưng cất năm 2012 và đóng chai năm 2021 trong bộ sưu tập Special Releases 2021 của Diageo. Rượu được đóng chai nguyên chất từ thùng ủ/không lọc lạnh, không thêm màu và không thêm nước – Natural Cask Strength.

    Đặt hàng nhanh