Johnnie Walker Blue năm Rồng – Year of Dragon 2024

6.300.000

Phiên bản giới hạn Johnnie Walker Blue năm Rồng – Year of Dragon 2024 là một sự phát hành đặc biệt để chào mừng Năm Rồng Mộc. Rồng, được coi là con mạnh nhất trong tất cả các con vật hoàng đạo, xuất hiện từ một khu rừng cổ xưa như một biểu tượng của sự sống và sự sáng tạo. Thiết kế phiên bản này biểu thị lời hứa về sự thịnh vượng trong tương lai trong khi thể hiện sự lạc quan kiên trì của ‘keep walking’.

Đặt hàng nhanh