Chivas 15 Năm Hộp Quà Tết 2024

1.300.000

Rượu Chivas 15 Năm Hộp Quà Tết 2024 Giáp Thìn năm. Chivas XV lần đầu giới thiệu năm 2018 bởi bậc thầy phối trộn Master Sandy Hyslop. Khi đã công bố tuổi rượu trên chai nghĩa là các thành phần phối trộn với nhau phải được ủ tối thiểu 15 năm.

Đặt hàng nhanh