Rượu Chivas Royal Salute 30 Năm Xách Tay

Rượu Chivas Royal Salute 30 Năm Xách Tay/Chivas 30 sứ – được các chuyên gia lựa chọn từ nhiều loại rượu hiếm trên khắp Scotland được ủ ít nhất 30 năm để phối trộn với nhau.

    Đặt hàng nhanh