Rượu vang Rodelia Primitivo di Manduria

Rượu vang Rodelia Primitivo di Manduria là một loại rượu vang đặc biệt được sản xuất từ nho Primitivo, loại nho phổ biến tại vùng Manduria, nằm ở vùng đất đỏ rực của miền nam Ý. Với một lịch sử truyền thống lâu đời, rượu vang Primitivo di Manduria từng được sản xuất từ thời La Mã cổ đại.

Đặt hàng nhanh