Rượu Macallan Rare Cask 2020

Brand:MACALLAN

9.800.000

Rượu Macallan Rare Cask 2020 là một sản phẩm cao cấp thuộc seri Rare Cask. Đúng như tên gọi, chỉ 1% thùng ủ rượu tại nhà The Macallan được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng qua những quy trình nghiêm ngặt mới đủ tiêu chuẩn để đặt tên là Rare Cask

    Đặt hàng nhanh