Rượu Johnnie Walker XR 21 Năm

2.350.000

Rượu Johnnie Walker XR 21 Năm Tuổi ra đời để vinh danh sự kiện Alexander Walker Đệ Nhị được trao tặng tước hiệu Hiệp Sĩ.

    Đặt hàng nhanh