Rượu Cognac Tesseron Composition

2.181.000

Rượu Cognac Tesseron Composition đều làm cho bạn vô cùng hài lòng. Rượu có nồng độ tùy theo từng niên vụ và được lên men từ 3 giống nho cơ bản khác nhau.

Đặt hàng nhanh

Thông tin cơ bản

Thưởng thức