Johnnie Walker Black Label

550.000

Rượu Johnnie Walker Black Label là dòng whisky phối trộn khói đặc sắc của nhà Johnnie Walker. Khi đã công bố tuổi rượu trên nhãn chai, thì các thùng rượu mang đi phối trộn với nhau phải được ủ ít nhất 12 năm.

    Đặt hàng nhanh